Wielka gala na Zamku

Zamek Królewski w Warszawie od wielu lat gości Polskie Towarzystwo Lekarskie, które najwybitniejszych lekarzy honoruje medalami, tytułami i nagrodami. Partnerem uroczystości było Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska oraz Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.

W sobotę 3 października, punktualnie o godzinie 14.00 rozpoczęła się jubileuszowa gala w 210. rocznicę powstania pierwszego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Sala była wypełniona dostojnymi gośćmi, wśród których zasiedli m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek Sejmu oraz Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki.

Tytułem i odznaką „Zasłużony dla PTL” uhonorowano wiele osobistości, m.in. dr farm. Irenę Eris, współwłaścicielkę i założycielkę „Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris”; Stanisława Kowalskiego, prezesa i założyciela Fundacji „Zdążyć z pomocą”; o. Kazimierza Lorka, prowincjała Zgromadzenia Ojców Barnabitów, twórcę „Domu chleba” dla bezdomnych, z jego inicjatywy prawie 500 osób oddało honorowo krew; Janusza Szulika, prezesa Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Polska, który od lat wspiera PTL; prof. Mirosława Ząbka, kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii CMKP.

Tytuł „Bene Meritus” otrzymali m.in.: dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, dyrektor GBL; prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, dyrektor CMKP; prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii UJ.

Medalami „Gloria Medicinae” zostali uhonorowani m.in.: Tadeusz Orłowski, Wojciech Maksymowicz, Andrzej Wysocki. Dekoracji medalem dokonali: kanclerz kapituły prof. Wojciech Noszczyk, sekretarz kapituły prof. Tadeusz Tołłoczko oraz honorowy prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.

Podczas gali wręczono także Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Dr Anna Formanowicz otrzymała ją w kategorii „Lekarz i społecznik”. Dr Formanowicz 18 lat temu utworzyła wraz z mężem Maciejem Fundację „AMF – Nasza Droga”, która wychowuje, kształci i pomaga startować w dorosłe życie młodzieży z Mazowsza. Nagrodę „Złoty OTIS Z Diamentami” otrzymała firma Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. za nowatorskie spojrzenie na edukację społeczną w zakresie zwiększania świadomości na temat migotania przedsionków i udaru mózgu oraz samoistnego włóknienia płuc.

Uroczystość prowadził Piotr Fronczewski wraz z Alicją Woy-Wojciechowską. Śpiewała dr med. Anna Kutkowska-Kass, poloneza As dur F. Chopina grał dr med. Cezary Olszewski, kardiolog, „Legendę” Wieniawskiego zagrał na skrzypcach prof. Dariusz Kozłowski. Całość uświetnił chór Okręgowej Izby Lekarskiej pod dyrekcją Beaty Herman.