Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020.
Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton.
Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Czytaj więcej

dr hab. n. med. Piotr Eder

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. W 2012r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie monografii, dotyczącej wpływu przeciwciał anty-TNF-alfa na zjawisko apoptozy w chorobie Leśniowskiego-Crohna. W 2016r. na podstawie cyklu publikacji na temat przydatności enterografii rezonansu magnetycznego w monitorowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2014r. został specjalistą chorób wewnętrznych, a za wynik egzaminu specjalizacyjnego otrzymał w 2015r. nagrodę z rąk Ministra Zdrowia RP. W 2017r. został specjalistą w zakresie gastroenterologii. Odbył liczne szkolenia i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i klinicznych – m.in. w John Radcliffe Hospital w Oxfordzie czy Institute of Translational Medicine w Birmingham (Wielka Brytania). Jest autorem licznych publikacji w zakresie gastroenterologii, a także pełnił funkcje recenzenta na zaproszenie wielu renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych. Jego szczególne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą problematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ). Jest laureatem licznych nagród – m.in. National Research Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation w 2012r., III nagrody w konkursie Dr Bares Award za najlepszą publikację z zakresu gastroenterologii, pochodzącą z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w 2018r. czy nagrody stowarzyszenia pacjentów z NChZJ „J-elita” za najlepszą pracę doktorską z zakresu NChZJ w latach 2011 – 2013. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii czy European Crohn’s and Colitis Organisation.