Cele działania Instytutu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”

Instytut został powołany do rozwijania misji „Złotego OTISA”.

  1. Upowszechnianie edukacji zdrowotnej i profilaktyki przez prowadzenie projektów medialnych, konferencji, szkoleń i debat oraz społecznych akcji profilaktycznych.
  2. Praca na rzecz wzmocnienia lub tworzenia organizacji pacjentów oraz podnoszenia ich rangi i roli w systemie ochrony zdrowia.
  3. Łączenie środowisk: lekarzy, farmaceutów, pacjentów i mediów oraz firm społecznie odpowiedzialnych do działań profilaktycznych i edukacji zdrowotnej.
  4. Prowadzenie działań międzynarodowych w tych krajach, gdzie dorobek i doświadczenie środowiska Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” może wzmocnić system ochrony zdrowia.
  5. Wyróżnianie osób i programów, z Polski i zagranicy, oraz upowszechnianie ich dorobku w ochronie zdrowia.
  6. Promowanie polskich programów badawczych w dziedzinie medycyny i farmacji na arenie międzynarodowej.
  7. Praca na rzecz reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.
  8. Praca nad powołaniem Fundacji Nagrody Zaufania, ułatwiającej polskim chorym dostęp do nowoczesnych terapii i zabiegów.
  9. Promowanie wartości pracy dla dobra publicznego i wrażliwości społecznej.