Dłuższe życie z cukrzycą – Złoty Otis z Diamentami 2019

Edukacja, badania profilaktyczne, zachęta do aktywności fizycznej – to główny przekaz kampanii organizowanej przez firmę Boehringer Ingelheim. Pomimo wielu akcji profilaktycznych i kampanii społecznych, chorych na cukrzycę wciąż przybywa. Jest to wyjątkowa choroba, w której pacjent musi nie tylko ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich, ale też zmienić swoje nawyki życiowe, co nie jest łatwe. Chcemy pokazać, że cukrzyca nie ogranicza jeśli jest dobrze kontrolowana – opowiadała Anna Lech z firmy Boehringer Ingelheim.

W trakcie kampanii stworzono deklarację „12 zasad w walce z cukrzycą”. 12 zasad, ponieważ pacjent z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi żyje średnio o 12 lat krócej. Organizatorzy akcji chcą dotrzeć do wszystkich: osób młodych, w średnim wieku, w wieku podeszłym, by pokazać, że dobre leczenie cukrzycy chroni przed powikłaniami skracającymi życie.

Najnowszym elementem kampanii jest konkurs plastyczny skierowany do studentów ASP, którego tematem są powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy.

Zdaniem ekspertów:

Prof. Tomasz Klupa: Wspaniały pomysł z wykorzystaniem akcji plakatowych do promowania wiedzy na temat cukrzycy. Przekaz powinien być bardzo prosty, warto byłoby np. stworzyć „12 zasad zdrowego żywienia”, „12 zasad podejmowania zdrowego wysiłku fizycznego”, nagrać filmy instruktażowe na temat wysiłku fizycznego dla osób z cukrzycą. Być może warto by było też lokować produkt, jakim jest cukrzyca, np. w telenowelach?

Dr hab. Andrzej Śliwczyński: Ważny w tej kampanii jest przekaz do rodziny i zwrócenie uwagi na konieczność zmiany nawyków. Zbiega się to z działaniami NFZ podejmowanymi na rzecz profilaktyki cukrzycy.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko: Programy cukrzycowe zasługują na wyróżnienie. Podkreślają edukację, która jest kluczowa, jeśli chodzi o profilaktykę, jak również troskę o chorych. Te działania komponują się z działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Prof. Tadeusz Pieńkowski: Bardzo dobre kampanie edukacyjne, powinny one znaleźć odzwierciedlenie w telewizji. Niestety, z jednej strony mamy mądre kampanie edukacyjne, a z drugiej – reklamy słodyczy czy suplementów, typu żelki z magnezem. Rodzice często wierzą reklamom, uważają, że te produkty są zdrowe. Trzeba to zmienić, bo to jest droga do samozagłady.