Nagrody Złoty Otis z Diamentami 2019 rozdane!

4 programy profilaktyczne: „Razem ścigamy się z cukrzycą” (NovoNordisk Polska), „Dłuższe życie z cukrzycą” (Boehringer Ingelheim Polska), „Badamjelito.pl” (Johnson & Johnson Polska) i „Servier – wyłącz raka” Servier Polska otrzymały nagrody Złoty Otis z Diamentami 2019. Nagrody wręczał marszałek Senatu Tomasz Grodzki wraz z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko, senator Alicją Zając, poseł Barbarą Dziuk, posłem Tomaszem Latosem.


Wojciecha Gryta z firmy Novo Nordisk prezentował program „Razem ścigamy się z cukrzycą”, a Anna Lech z firmy Boehringer Ingelheim program „Dłuższe życie z cukrzycą”. Oba programy oceniali eksperci: prof. Edward Franek oraz prof. Tomasz Klupa
Dyrektor Dariusz Adamczewski (Johnson&Johnson) prezentował program „badam.jelito.pl”, a Katarzyna Urbańska (Servier Polska) program „Servier – wyłącz raka” Programy oceniali eksperci: prof. Edward Franek oraz prof. Tomasz Klupa.


Wszystkie cztery programy zostały ocenione bardzo wysoko. Decyzją jury nagrody Złoty Otis z Diamentami 2019 otrzymały cztery programy profilaktyczne: „Razem ścigamy się z cukrzycą” (Novo Nordisk), „Dłuższe życie z cukrzycą” (Boehringer Ingelhei), „badam.jelito.pl” (Johnson&Johnson) oraz „Servier – wyłącz raka” (Servier Polska).


W skład jury weszli: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, senator Alicja Zając, posłowie: Barbara Dziuk, Katarzyna Sójka, Elżbieta Płonka, Tomasz Latos, Marek Hok, członkowie Kapituły Nagrody Złoty Otis: prof. Grażyna Rydzewska, dr hab. Renata Talar-Wojnarowska, prof. Edward Franek, prof. Piotr Hoffman, prof. Tomasz Klupa, prof. Romuald Olszański, prof. Tomasz Stompór prof. Marek Wojtukiewicz; eksperci: dr Lidia Gądek, dr Krzysztof Ostrowski, prof. Przemysław Biliński, dr Janusz Meder, prof. Tadeusz Pieńkowski, dr Krzysztof Błecha, eksperci systemu ochrony zdrowia: Barbara Jaworska- Łuczak, dr Andrzej Śliwczyński, dr Roman Topór-Mądry, Julita Czyżewska, dr Marek Wleklik; laureaci poprzednich edycji Złotego Otisa: Monika Czapska, Jarosław Oleszczuk, jak również dziennikarze: Katarzyna Pinkosz, Małgorzata Wiśniewska, Paweł Kruś, Artur Wolski.

Nagrody wręczył marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko, senator Alicja Zając, poseł Barbara Dziuk, poseł Tomasz Latos.