Filip Machaj

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Wieloletni działacz i przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM, organizator największej w regionie  konferencji naukowej dla studentów uczelni medycznych.

Autor 25 publikacji opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych (h-index=10). 

Współpracuje z Samodzielną Pracownią Epigenetyki PUM, gdzie realizuje badania w ramach „Diamentowego Grantu” przyznanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP. W toku studiów odbył liczne staże naukowe, m.in. we Francji i Kanadzie.

Ponadto, jest laureatem licznych stypendiów i nagród, w tym stypendium Ministra Zdrowia RP, stypendium Rektora PUM, lauru im. dr. Wacława Mayzla Polskiej Akademii Nauk. 

Obecnie pracuje na wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej University of Chicago, gdzie prowadzi badania w dziedzinie immunoterapii i nowoczesnych terapii onkologicznych.