Oporna profilaktyka

Społeczne akcje profilaktyczne, organizowane przez Kapitułę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, podejmowały i będą podejmować „tematy, które nam odradzano”: trudne, nowatorskie lub po prostu przeoczone. Wiele wysiłku wkładamy, by upowszechnić świadomość na ich temat.

Dotychczasowe akcje: „Uwaga nerki!”, „Nie mam HCV!”, „Cukrzyca. Wygrajmy razem!” zakończyły się sukcesem, który był mierzony wzrostem wiedzy społecznej na te tematy.

Trwająca akcja „Sprawdź cholesterol u dziecka!” i jej niewiarygodnie trudne początki – z ponad tysiąca bezpłatnych testów w pierwszym miesiącu w całej Polsce skorzystało mniej niż sto osób – skłoniły Kapitułę Nagrody do szukania nowych dróg dotarcia do dużych grup Polaków.

– Nasze doświadczenie z brakiem chętnych do skorzystania z bezpłatnych badań nie jest wyjątkowe – powiedział Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły. – Od lat docierają do nas sygnały, że ludzie coraz mniej chętnie korzystają z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Podobne doświadczenia mają również pracodawcy, dobrowolnie fundujący swoim pracownikom dodatkowe świadczenia medyczne – czasami wartości kilkuset złotych. Dlatego Instytut Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” będzie budować grupę odpowiedzialnych społecznie wielkich pracodawców, by wspólnie wspierać się w upowszechnianiu wiedzy o zdrowiu i profilaktyce. Firmy, które świadomie podejmą się tej pracy, stworzą Społeczną Radę Instytutu. Doprowadzenie do upowszechnienia wśród rodziców nawyku badania poziomu cholesterolu u dzieci od piątego roku życia będzie pierwszym testem naszej skuteczności.

Trwająca akcja „Sprawdź cholesterol u dziecka!” i jej niewiarygodnie trudne początki – z ponad tysiąca bezpłatnych testów w pierwszym miesiącu w całej Polsce skorzystało mniej niż sto osób.