Prof. dr hab. n. farm. Paweł Bartosz Szymański

farmaceuta, specjalista farmacji aptecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W latach 2016-2020 Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. Kierunku Farmacja. Od 2018 r. profesor nauk farmaceutycznych. Od 2020 r. profesor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Od 2022 r. Kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej oraz Kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji.

W 2017 r. założył firmę farmaceutyczną MT Laboratories Sp. z o.o. posiadającą zgodę na wytwarzanie produktów leczniczych w zakresie analiz fizykochemicznych leków. Specjalizuje się w chemii medycznej, a w szczególności w poszukiwaniu nowych substancji leczniczych i diagnostycznych w obszarze chorób neurodegeneracyjnych oraz nowotworowych. W tym zakresie wykorzystuje zarówno elementy radiofarmacji, jak i nanotechnologii.

Autor licznych patentów. Opublikował kilkadziesiąt publikacji naukowych. Prof. Szymański wyniki swoich badań prezentował w formie wystąpień i posterów na kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Recenzent NCBiR, NCN oraz licznych czasopism naukowych.