Prof. dr hab. Wojciech Kamysz

nauczyciel akademicki, chemik, profesor nauk farmaceutycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku (2008). Od 2017 r. profesor nauk farmaceutycznych. Po ukończeniu studiów pracę zawodową związał z AMG, gdzie został zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od września 2020 r. dziekan Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2020-2024. Od 17 lat właściciel firmy Lipopham.pl, która obecnie zajmuje się produkcją urządzeń laboratoryjnych.

Aktywność naukowa Profesora Kamysza dotyczy projektowania i syntezy peptydów wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe. Problematyka badań jest ściśle związana
z problemem antybiotykoodporności oraz poszukiwaniem alternatyw w terapii infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Zainteresowania obejmują także rozwijanie metodologii syntezy peptydów. Jest autorem lub współautorem ok. 200 prac oryginalnych i przeglądowych (IF ok. 730, indeks H=37), wygłosił ponad 50 wykładów, wypromował ok. 100 magistrantów
i 9 doktorów. Współautor ponad 20 patentów/wynalazków/wzorów przemysłowych.

Uczestnik paneli i recenzent w Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w programie InnoDoktorant.

Zaangażowanie w pracę naukową Profesora zostało docenione nagrodami, m.in.: Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004), Nagroda Naukowa Fundacji Polpharmy (2005), Stypendium Polityki (2005), Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (2006), Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2015). Od lat wyróżniany Nagrodą Zespołową Rektora GUMed.

W wolnym czasie zajmuje się obróbką szkła laboratoryjnego oraz projektuje rozwiązania techniczne ułatwiające pracę w laboratorium.