ASCII

Prof. Halina Grajeta

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powstało w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W otwartym centrum kształcić się będą studenci mając do dyspozycji nowoczesne sale ćwiczeń i laboratoria, a także „Aptekę szkoleniową”.