Informacja organizacyjna:

XVIII Gala Nagrody Zaufania Złoty OTIS odbędzie się najprawdopodobniej 16 lub 24 czerwca 2021 w Sheratonie. Czekamy na rządowe decyzje epidemiczne. Miejsce, datę i godzinę uroczystości podamy 14 dni przed wręczeniem statuetek.

dr Paweł Tabakow

Klinika Neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.
Już na studiach interesowała go chirurgia urazowa i ortopedyczna. Na zajęciach koła studenckiego zajmował się mikrochirurgicznym leczeniem uszkodzeń nerwów obwodowych. 12 lat temu przedstawił prof. Jarmundowiczowi nowe informacje na temat glejowych komórek węchowych, które wykazują zdolności neuroregeneracyjne. Dr Tabakow, kierownik naukowy projektu, w wypowiedzi dla BBC powiedział: „To niesamowite zobaczyć, jak regeneracja rdzenia kręgowego – coś, co było nie do pomyślenia przez wiele lat – staje się rzeczywistością”.