Informacja organizacyjna:

XVIII Gala Nagrody Zaufania Złoty OTIS odbędzie się najprawdopodobniej 16 lub 24 czerwca 2021 w Sheratonie. Czekamy na rządowe decyzje epidemiczne. Miejsce, datę i godzinę uroczystości podamy 14 dni przed wręczeniem statuetek.

prof. Włodzimierz Jarmundowicz

Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.
Studia ukończył w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i od razu wiedział, że chce zostać chirurgiem. Podczas studiów zdecydował się na neurochirurgię. W 1988 roku rozpoczął pracę w szpitalu wojskowym we Wrocławiu, a w 1999 w Akademickim Szpitalu Klinicznym (obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny).
Zespół prof. Włodzimierza Jarmundowicza, po raz pierwszy na świecie, przeszczepił pacjentowi z przerwanym rdzeniem glejowe komórki z opuszki węchowej w mózgu. Dzięki nowatorskiej operacji sparaliżowany od pasa w dół pacjent zaczął chodzić.