prof. Olgierd Smoleński

W 1963 roku ukończył studia medyczne na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Naukowe i zawodowe losy związał na wiele lat z II Kliniką Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie, a następnie z Kliniką Nefrologii AM, w której uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, specjalizację z nefrologii, doktorat i habilitację.

W latach 1976-1992 był kierownikiem ośrodka dializ w krakowskiej Klinice Nefrologii AM. W 1975 roku był w zespole dr. Romulada Dropa, który wykonał pierwsze udane przeszczepienie nerki w Krakowie. Dr Smoleński, wówczas adiunkt w Klinice Nefrologii, przewiózł nerkę do tego przeszczepienia własnym trabantem.

Był niezwykle zaangażowany w sprawy dializowanych pacjentów. Zainicjował i regularnie organizował Krakowskie Dni Dializoterapii. Był również współzałożycielem Fundacji Amicus Renis, której zadaniem była popularyzacja wiedzy na temat chorób nerek, ich zapobiegania i leczenia.

Był także pomysłodawcą (oraz wieloletnim redaktorem naczelnym) kwartalnika „Dializa i Ty” – źródła wiedzy o nefrologii i dializoterapii w Polsce. Współpracował z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych.