Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

Prof. Mieczysław Lao

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS za wybitne osiągnięcia w medycynie:

Prof. Mieczysław Lao – jeden z najwybitniejszych twórców polskiej transplantologii, od początku uczestniczył w jej rozwoju – od pierwszego udanego przeszczepienia nerki w 1966 roku w Warszawie. Wieloletni dyrektor Instytutu Transplantologii, w latach 1988-2003 kierował Kliniką Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii. Był inicjatorem utworzenia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, pierwszym prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, inicjatorem powołania Krajowej Rady Transplantacyjnej, współtwórcą POLTRANSPLANTU. Brał udział w opracowaniu regulacji prawnej pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, współautorem założeń Programu Transplantacji Narządów w Polsce w latach 1996-2002 i 2000-2005, autorem protokołów immunosupresji stosowanych we wszystkich ośrodkach transplantacyjnych w Polsce, współtwórcą programu specjalizacji w zakresie transplantologii klinicznej. – Polska transplantologia zaistniała, gdy nadaliśmy jej charakter organizacyjny, stworzyliśmy PTT i staliśmy się partnerem dla władz, które musiały liczyć się z naszymi opiniami. Mój największy zawodowy sukces? Powiem o organizacyjnym: pamiętam, jak jednym posunięciem władz w ramach oszczędności wstrzymano import cyklosporyny i wróciliśmy do leczenia imuranem. Wyniki przeszczepienia od razu się pogorszyły. Zorganizowałem wtedy konferencję, pokazałem na slajdach, co się dzieje, narobiłem rabanu i… następnego dnia zostałem zaproszony do Ministerstwa Zdrowia, gdzie minister zapytał mnie, ile potrzebuję pieniędzy na leki. Miałem wszystko dokładnie wyliczone, więc podałem dokładnie sumę. Jeszcze tego samego dnia miałem podpisane zapewnienie, że leki z powrotem będą – opowiada prof. Lao.

Prof. Lao wniósł duży wkład w rozwój polskiej nefrologii. Od pierwszej dializy wykonanej w 1959 roku w Warszawie zajmował się dializoterapią. Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Był autorem i współautorem wielu prac naukowych; prace z zakresu transplantologii dotyczyły optymalizacji leczenia immunosupresyjnego, zagadnień immunologii klinicznej, powikłań immunosupresji u biorców przeszczepów narządowych.

Od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach zespołu w klinice prof. Jerzego Szaflika. M.in. dzięki jego pracy udało się poprawić wyniki przeszczepów rogówki wysokiego ryzyka. – To prof. Szaflik mnie odnalazł i zaproponował pracę w jego zespole. Dzięki włączeniu dodatkowego leku i opracowaniu nowatorskiego protokołu leczenia pooperacyjnego, udało się nam w spektakularny sposób poprawić wyniki leczenia. Przedtem nowa rogówka po przeszczepieniu wysokiego ryzyka utrzymywała się po roku u 50 proc. pacjentów: to były bardzo dobre wyniki, nieodbiegające od światowych standardów. Dzięki opracowaniu nowej metody leczenia nasze wyniki to 95 proc. skuteczności przeszczepień po 2 latach. Protokół tej metody leczenia chcemy zamieścić w naukowej prasie za granicą – mówi prof. Lao.