prof. Wojciech Witkiewicz

Honorowa Nagroda Zaufania w medycynie za osiągnięcia w roku 2015:

Profesor Wojciech Witkiewicz, specjalista chirurg, angiochirurg, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii. Zorganizował nowocześnie wyposażony Szpital, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Szpital uzyskał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 2006 roku, a status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w 2014 roku. Dzięki zaangażowaniu Profesora działalność innowacyjna i naukowo-badawcza stanowi znak firmowy działalności Szpitala.

Osiągnięciem prof. Witkiewicza jest wyposażenie Szpitala w robota chirurgicznego da Vinci, jedyne tego typu urządzenie w Polsce. Prof. Witkiewicz wprowadził po raz pierwszy w Polsce operacje z użyciem robota da Vinci w chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej, urologii i ginekologii. Dzięki temu operacje stały się bardziej precyzyjne, ponieważ została wyeliminowana niedokładność ludzkiej ręki, która przy skomplikowanych operacjach jest niezwykle problematyczna. Innym osiągnięciem Profesora jest realizacja pierwszego w Polsce projektu pilotażowego wdrożenia miedzi przeciwdrobnoustrojowej oraz przeprowadzenie badań mikrobiologicznych, które wykazały skuteczność tego procesu.

Prof. Witkiewicz jest kierownikiem projektu kluczowego „WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego z funduszy UE. W projekt jest zaangażowanych ponad dwustu badaczy z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską, Collegium Medium w Krakowie, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Umożliwia on zintegrowanie wieloośrodkowych badań przedklinicznych i zastosowanie nowych technologii medycznych i biotechnologii w kompleksowej diagnostyce, profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorych. Projekt skupia się na chorobach sercowo-naczyniowych, m.in. miażdżycy tętnic, przewlekłej niewydolności krążenia. Wykorzystanie w ich leczeniu nowych technologii medycznych i innowacyjnych rozwiązań ma się przyczynić do poprawy życia pacjentów, a także promocji polskich naukowców, których badania publikowane są na całym świecie. To w ramach Wrovasku zostały przeprowadzone odkrywcze badania związane między innymi z możliwością wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu ran i oceny terapii w stwardnieniu rozsianym.

„Lekarz, który daje nadzieję”, „kiedy walczy o ludzkie życie, zapomina o własnym”, „lekarz o wielkim sercu, dla którego najważniejszy jest pacjent” – tak o profesorze Wojciechu Witkiewiczu mówią pacjenci. On sam o sobie: „Każdy ma w swoim życiu misję do spełnienia. Moją jest ratowanie ludzkiego życia. Jeśli człowiek konsekwentnie się tej misji poświęci, to jest w stanie zapalać innych. Trzeba mieć odwagę marzyć, by mieć siłę do realizowania tej misji.”