dr n. med. Antoni Sydor

Honorowa Nagroda Zaufania „Lekarz i Społecznik”:

Dr n. med. Antoni Sydor, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Gdy wyjeżdżał na studia, jego ojciec powiedział mu: „Żyj tak, abyś pozostawił po sobie trwały ślad.” Stara się tę zasadę realizować przez całe życie. Po ukończeniu w 1969 roku studiów w Akademii Medycznej w Białymstoku pracował w Zakładzie Patomorfologii, a następnie w Klinice Kardiologii. W tym okresie doktoryzował się oraz uzyskał II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W 1981 roku wyjechał do Tarnowa, gdzie został ordynatorem I Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie. Zorganizował i uruchomił tam pododdział dializ, wyposażony w nowoczesne aparaty do hemodializy. W 1983 roku zorganizował Wojewódzką Poradnię Nefrologiczną. W 1993 roku powołany został na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza, w którym zorganizował i uruchomił oddział o profilu nefrologicznym i ośrodek dializ, którym kieruje do chwili obecnej.
Pierwszy w Polsce wykonał biopsję nerki przy użyciu urządzenia automatycznego oraz jako jeden z pierwszych w kraju wprowadził do leczenia niedokrwistości u chorych dializowanych ludzką rekombinowaną erytropoetynę. Kierowany przez niego Ośrodek Dializ aktywnie uczestniczy w programie przygotowania pacjentów z niewydolnością nerek i dializowanych do przeszczepów nerki ze szczególnym uwzględnieniem dawców żywych.

Dr Sydor prowadzi m.in. wieloletnie ogólnopolskie badanie nad zachorowalnością na nowotwory złośliwe u chorych dializowanych, a także realizuje wraz z zespołem liczne badania kliniczne nowych leków. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich, autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych oraz wielu doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych, organizatorem wielu sympozjów i konferencji naukowych. Od 2002 roku jest starszym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Dr Sydor jest też lekarzem społecznikiem. Sam mówi: „Największej wrażliwości nauczył mnie najmłodszy brat z zespołem Downa”. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie. Od 1991 roku do chwili obecnej pełni przez kolejne kadencje funkcję Prezesa Zarządu Oddziału PTL w Tarnowie. W październiku 2015 roku został wybrany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego PTL. W Warszawie. Pod jego kierunkiem odbyło się w Tarnowie setki konferencji, sympozjów i posiedzeń naukowo-szkoleniowych, z udziałem najwybitniejszych polskich lekarzy. Był założycielem i przez kilkanaście lat prezesem Fundacji Szpitali Tarnowskich, która zajmowała się gromadzeniem środków na zakup nowoczesnej aparatury. Zainicjował i organizował w Tarnowie Krajowe Kongresy „EKO-MED”. Jest też inicjatorem i współorganizatorem koncertów charytatywnych na rzecz powstającego w Tarnowie hospicjum „Via spei”, w których wykonawcami byli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci z tarnowskich placówek służby zdrowia. Sam podczas koncertów gra na fortepianie. Hospicjum – wspólna inicjatywa Fundacji Kromka Chleba i Diecezji Tarnowskiej – będzie pierwszym hospicjum stacjonarnym w Tarnowie i jednym z najnowocześniejszych pod względem architektonicznym ośrodków tego rodzaju w Polsce. Ma trójkę dzieci oraz dziewięcioro wnucząt.