Elzbieta Kozik
Elzbieta Kozik

Elżbieta Kozik

Elżbieta Kozik stworzyła jedną z największych organizacji pacjentów w Europie.

Trudno dziś wyobrazić sobie polską ochronę zdrowia bez prężnej organizacji wielu tysięcy Amazonek. Dzielnym kobietom udało się obalić wiele mitów związanych z mastektomią i zapobiec społecznemu wykluczeniu wielotysięcznej grupy chorych. To Amazonki zapoznają kobiety z profilaktyką raka piersi, otaczają opieką nowe pacjentki. Są one liderkami i obrończyniami praw wszystkich osób chorych onkologicznie.

Prowadzone przez Elżbietę Kozik Amazonki zbudowały Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne (2007) przy Instytucie Onkologii w Warszawie. Niedawno ogłosiły rozpoczęcie budowy niezwykle potrzebnego Polsce „Domu chorych na raka”.