Maliński Tadeusz
Maliński Tadeusz

Prof. Tadeusz Maliński Honorowym Laureatem Nagrody Zaufania OTIS 2014

Co roku gala, podczas której wręczane są Nagrody Zaufania OTIS, napawa optymizmem i radością, bo oto uhonorować można kolejne już osobowości, stowarzyszenia polskie i zagraniczne oraz dziennikarzy i media, których działania mają pozytywny wpływ na rozwój poszczególnych dziedzin opieki zdrowotnej. Honorowym Laureatem Międzynarodowej Nagrody Zaufania OTIS 2014 jest m. in. prof. Tadeusz Maliński.

„Wszystko jest możliwe dla tych, którzy pragną coś osiągnąć…” Taka dewiza przyświeca znakomitemu, światowej rangi naukowcowi, wynalazcy i wielkiemu Polakowi. Profesor Tadeusz Maliński jest bowiem wybitnym specjalistą w dziedzinie inżynierii biochemicznej. Jego interdyscyplinarne prace dotyczą biotechnologii, biochemii oraz medycyny.

Urodził się w 1946 roku w Śremie, do którego zawsze wraca z ogromnym sentymentem. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1979 roku pracuje w USA. W 2000 roku otrzymał imienną katedrę Marvin&Ann-Dilley White Professorship of Biomedical Science na Uniwersytecie Ohio, zaś w 2005 roku – najwyższy akademicki tytuł
Distinguished Professor. Jest również dziekanem Wydziału Chemii i Biochemii. Najsłynniejszym odkryciem profesora Tadeusza Malińskiego jest wykonanie pierwszego w świecie pomiaru tlenku azotu w pojedynczej komórce. Uczony odkrył rolę tlenku azotu w regulacji pojedynczych uderzeń serca i regulacji pracy mózgu. Jako pierwszy zbadał też podstawowy mechanizm zaburzeń wydzielania tlenku azotu w układzie sercowonaczyniowym i mózgu. Jego prace pozwoliły na wyjaśnienie podstaw wielu schorzeń współczesnej cywilizacji, m.in. udaru mózgu, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz chorób Parkinsona i Alzheimera. Prof. Tadeusz Maliński zaprojektował też systemy do wczesnej diagnostyki chorób serca i układu nerwowego, nowe systemy do przechowywania serca do transplantacji oraz modyfikacje sztucznego serca. Za swoje osiągnięcia został dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny oraz chemii. Amerykański Instytut Kultury Polskiej zaliczył go do grona Brillant Minds (Genialnych Umysłów), w którym znajdują się m.in. Mikołaj Kopernik i Maria Skłodowska-Curie.

Na liście American Heart Association prof. Tadeusz Maliński znalazł się wśród dziesięciu najbardziej znaczących uczonych w ostatniej dekadzie. Tadeusz Maliński jest honorowym profesorem kilkunastu europejskich i amerykańskich uniwersytetów, członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jakże oczywista jest więc decyzja Kapituły o przyznaniu właśnie profesorowi Malińskiemu Międzynarodowej Nagrody Zaufania.

Lista Honorowych Laureatów

Jednak pełna lista Honorowych Laureatów Nagród Zaufania OTIS 2014 jest dłuższa i obfituje w równie znakomite nazwiska. Poznajmy zatem wszystkich nagrodzonych:
Międzynarodowa Nagroda Zaufania
• Prof. Tadeusz Maliński
Honorowa Nagroda Zaufania w dziedzinie medycyny
• Prof. Franciszek Kokot
• Prof. Jacek Imiela
Honorowa Nagroda Zaufania w dziedzinie farmacji
• Prof. Elżbieta Skrzydlewska
• Prof. Halina Grajeta
Honorowa Nagroda Zaufania dla organizacji pacjentów
• Szymon Chrostowski
– Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. G. Madeja
Honorowa Nagroda Zaufania w kategorii „Lekarz dla Ludzi”
• Dr Barbara Siwińska
• Dr Beata Zawadowicz
Nagroda w kategorii „Media dla Zdrowia”
• Edyta Figurny-Puchalska
• Iwona Schymalla
• Krzysztof Michalski

W Kapitule Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” w 2014 roku zasiadali:

dr Ewa Chlebus
prof. Renata Górska
prezes Elżbieta Kozik
prof. Grażyna Rydzewska
prof. Bożena Werner
dyr. Agnieszka Sora
dr n. med. Paweł Dobrzyński
prof. Edward Franek
prof. Paweł Kamiński
dr n. med. Piotr Kropidłowski
Paweł Kruś (przewodniczący)
prof. Maciej Małecki
prof. Piotr Pruszczyk
prof. Stanisław Radowicki
prof. Aleksander Sieroń
prof. Jerzy Woy-Wojciechowski
prof. Henryk Skarżyński
prof. Bolesław Rutkowski