Od lewej: Ewa Ciepałowicz, Katarzyna Urbańska, Magdalena Borkowska
Od lewej: Ewa Ciepałowicz, Katarzyna Urbańska, Magdalena Borkowska

Razem zmieniajmy cukrzycę

Razem zmieniajmy cukrzycę – program firmy Novo Nordisk zaprezentowała Barbara Jurkiewicz, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych.

Razem zmieniamy cukrzycę

Barbara Jurkiewicz:
Celem kampanii jest budowa świadomości społecznej na temat profilaktyki, wczesnego wykrycia i prawidłowego leczenia cukrzycy. „Razem zmieniajmy cukrzycę” to projekty edukacyjne związane ze zdrowym stylem życia, aktywnością fizyczną i dietą. Skupiamy się na wczesnym wykrywaniu choroby i informowaniu Polaków o ryzyku, z jakim wiąże się nadwaga, otyłość i siedzący tryb życia, które leżą u podstaw rozwoju cukrzycy. Staramy się również, aby pacjenci mieli świadomość, w jaki sposób prawidłowo kontrolować cukrzycę. W tym celu współpracujemy ze stowarzyszeniami pacjentów i fundacjami zaangażowanymi w edukację diabetologiczną oraz docieramy do lekarzy i pielęgniarek.

W ramach kampanii realizujemy wiele projektów w trzech podstawowych obszarach: prewencji i wczesnego wykrycia cukrzycy, budowania świadomości cukrzycy w społeczeństwie oraz świadomości potrzeb pacjentów wśród lekarzy i pielęgniarek. Oto kilka projektów:

Poprawa Kontroli Glikemii to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do lekarzy specjalistów, pierwszego kontaktu, pielęgniarek i pacjentów. Głównym celem jest poprawa jakości życia i wyników leczenia osób z cukrzycą w Polsce. Uczestniczy w nim już ponad 500 lekarzy specjalistów szpitalnych, diabetologów i prawie 3000 lekarzy rodzinnych. W tym czasie opieką łączoną zostało objętych ponad 22 tys. osób z cukrzycą.

Projekt Barometr Diabetologiczny zbiera wyniki dostarczane m.in. z projektu Poprawy Kontroli Glikemii. Analizujemy je i możemy ocenić, co się dzieje w opiece diabetologicznej w Polsce, porównać z tym, jak jest na świecie.

Bus Medyczny to mobilna poradnia diabetologiczna, oferująca badania HbA1c, edukację cukrzycową i wsparcie pacjentów. To część globalnej kampanii Novo Nordisk – Bus dwukrotnie przemierzał Polskę, odwiedzając łącznie kilkadziesiąt miejscowości.

SEDNO, czyli szkoła edukacji diabetologicznej Novo Nordisk dla pielęgniarek, skupia się na współpracy z pielęgniarkami i edukatorkami diabetologicznymi, które zawsze są najbliżej pacjentów z cukrzycą. Pomagają im w uzyskiwaniu lepszych wyników i stałym monitoringu cukrzycy.

Red. Małgorzata Wiśniewska:
Jak program wpłynął na świadomość Polaków?

Barbara Jurkiewicz:
Cukrzyca to choroba społeczna, na którą cierpi blisko 3 mln Polaków. Wśród nich prawdopodobnie około milion nie wie, że ma cukrzycę. W ciągu ostatniej dekady liczba chorych w Polsce potroiła się. To ogólnoświatowy trend. Jednocześnie bardzo poprawiła się wykrywalność cukrzycy. Wierzymy, że kampanie świadomościowe, edukacja lekarzy pierwszego kontaktu, badania HbA1c, czy inne projekty, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach, również się do tego przyczyniły.

Prezes Wojciech Matusewicz:
Muszę przyznać, że ten program spełnia wszystkie warunki dobrze przeprowadzonego programu, trwa już wiele lat i jest zaplanowany na kolejne.

Barbara Jurkiewicz:
Od 4 lat przygotowujemy również specjalistyczny raport „Cukrzyca: ukryta pandemia”, w którym analizujemy trendy epidemiologiczne cukrzycy w Polsce, koszty jej leczenia, badamy wpływ choroby przewlekłej i powikłań, jakie ona generuje na nasz system opieki zdrowotnej i społecznej. W Polsce wydajemy rocznie na cukrzycę około 6 mld zł, z czego na powikłania – około 3 mld zł! A prawidłowo leczona cukrzyca pomogłaby obniżyć ryzyko powikłań i koszty ich leczenia.

Prof. Aleksander Sieroń:
A czy państwo mówią też o cukrzycy typu 1? Do mojej kliniki trafiają pacjenci z bardzo wysokimi poziomami cukru. Czy państwo zwracają również na to uwagę w materiałach edukacyjnych?

Barbara Jurkiewicz:
Tak, osoby z cukrzycą typu 1 również uczestniczą w naszych projektach. Zwracamy uwagę na potrzeby i prawa takich osób, wspieramy ich walkę z depresją, staramy się zapobiegać dyskryminacji młodych pacjentów w przedszkolach, szkołach czy na rynku pracy. Nie zapominamy też o wsparciu insulinoterapii, prawidłowej kontroli cukrzycy, diecie i aktywności fizycznej.

Prof. Edward Franek:
Cukrzyca typu 1 jest częsta u dzieci, nawet nauczyciele w szkole nie mają wiedzy na ten temat. Warto by było szerzej podjąć ten temat, może wspólnie z Ministerstwem Edukacji. Z uwagi na swoją specjalizację z diabetologii znam ten program od dawna. Jest niezwykle szeroki, bardzo rozbudowany, firma poświęca mu wiele uwagi, jest niezwykle aktywna, jeśli chodzi o edukację, profilaktykę. Dla nas jest to bardzo pomocne. My, lekarze, korzystamy z tego programu na różne sposoby. Warto zwrócić uwagę na szkolenia dotyczące aktywności fizycznej: firma promuje różne rodzaje aktywności, np. na zjazdach diabetologów odbywają się biegi. Niezwykle ważna jest również edukacja pielęgniarek. Chciałbym pochwalić firmę, która tak wiele robi w zakresie profilaktyki i edukacji.

Barbara Jurkiewicz:
Jesteśmy zaszczyceni, że nasz program spotyka się z takim uznaniem ze strony autorytetów, lekarzy, pielęgniarek, ekspertów i też samych pacjentów. Otrzymujemy wiele pozytywnych sygnałów z różnych środowisk. Na pewno program będziemy kontynuować, do czasu aż cukrzyca nie zostanie całkowicie wyleczona, do czego również, mam nadzieję, się przyczynimy.

Czytaj więcej o Złoty OTIS z Diamentami 2014