Od lewej: Ewa Ciepałowicz, Katarzyna Urbańska, Magdalena Borkowska
Od lewej: Ewa Ciepałowicz, Katarzyna Urbańska, Magdalena Borkowska

Servier dla Serca

Servier dla Serca – program firmy Servier Polska (późniejszy  Laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS z Diamentami 2014) przedstawiła Katarzyna Urbańska, dyrektor ds. komunikacji.

Złoty OTIS z diamentami "Servier dla serca"

Dyr. Katarzyna Urbańska:

Program Servier dla Serca to polski pomysł, to 11 lat badań profilaktycznych i edukacji Polaków. Najważniejszym celem naszego programu są działania edukacyjne, którym towarzyszą badania profilaktyczne realizowane w specjalnie do tego przystosowanej mobilnej poradni.

Jesteśmy dumni, że nasz program powstaje we współpracy merytorycznej z towarzystwami naukowymi: Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Autorytety podkreślają, że nasz program jest konsekwentnie prowadzony od wielu lat, spójny z celami towarzystw naukowych. Wpływ na modyfikowalne czynniki ryzyka poprzez zmianę stylu życia ma ogromne znaczenie z punktu widzenia prewencji, ale jest to proces niezwykle trudny w realizacji, dlatego wspólnie z towarzystwami naukowymi przez ostatnie 11 lat podejmowaliśmy wiele tematów. Mówiliśmy m.in. o nadciśnieniu tętniczym, zawale serca, specyfice chorób układu krążenia u kobiet, o profilaktyce u dzieci.

Od 11 lat towarzyszy nam mobilna poradnia: kardiobus, który jeździ po Polsce. Prowadzimy w nim szeroki wachlarz badań: np. pomiar ciśnienia, ale też bardziej skomplikowane, jak echo serca. Jeśli jakiś parametr jest nieprawidłowy, pacjent trafia do kardiologa. Staramy się precyzyjnie zbierać dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych, prowadzimy statystyki. Osobiście bardzo się cieszę z programu „Mamo, Tato, dbajmy o serce” z 2010 roku – skierowanego do dzieci szkół podstawowych. Wspólnie z Polskim Forum Profilaktyki i Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych przygotowaliśmy konspekty dla nauczycieli i specjalne materiały edukacyjne dla dzieci. Programem objęliśmy około 2000 dzieci.

60 miast, 41 tysięcy przebadanych pacjentów, 150 tysięcy materiałów edukacyjnych, 1209 publikacji dziennikarskich poświęconych profilaktyce: to bilans 11 lat funkcjonowania naszego programu. Mamy nadzieję, że dorzuciliśmy jakiś kamyczek do zmniejszenia śmiertelności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Red. Małgorzata Wiśniewska:
41 tysięcy przebadanych pacjentów: jaki miało to wpływ na wykrywalność, świadomość problematyki chorób serca?

Dyr. Katarzyna Urbańska:
Każdy pacjent, który został u nas przebadany, otrzymał swoje wyniki na indywidualnej karcie pacjenta. Otrzymuje też kompleksowe poradnictwo dotyczące dalszego postępowania diagnostycznego i porady z zakresu profilaktyki. Trudno oceniać wpływ tego typu programów na zachorowalność czy wykrywalność. Mogę powiedzieć, że w populacji osób, które do nas się zgłaszają, odnotowujemy lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, rzadziej występuje podwyższone stężenie cholesterolu. Ale ta poprawa to przede wszystkim efekt pracy lekarzy, a my staramy się dorzucić swój kamyczek do tego sukcesu.

Prof. Bożena Werner:
Dzieci były objęte działaniami edukacyjnymi. Aż się prosi, by zrobić krok dalej: badania przesiewowe dzieci w kierunku zagrożenia chorobami układami krążenia. To najważniejszy przesiew, jaki można zrobić w tej populacji: wyodrębnienie dzieci, które są zagrożone i wdrożenie u nich profilaktyki. W ubiegłym roku akcja „Złoty OTIS” była poświęcona badaniom cholesterolu u dzieci, bardzo niewielu rodziców zgłaszało się na badania. W USA zaleca się badania cholesterolu nie tylko u dzieci z grup ryzyka, ale u wszystkich w wieku 9-11 i 17-21 lat.

Dyr. Katarzyna Urbańska:
Mam nadzieję na kontynuowanie i rozwijanie akcji dotyczącej dzieci. Takie działania wydają się najbardziej efektywne, ponieważ najłatwiej jest kształtować dobre nawyki, a nie je zmieniać. Jeśli chodzi o badania przesiewowe, to jest niezwykle ambitny projekt, ale nie możemy zastępować publicznej służby zdrowia.

Red. Katarzyna Pinkosz:
Czy macie wpływ na nauczycieli, by przeprowadzali lekcje dotyczące profilaktyki chorób serca w szkole? Edukacja zdrowotna właściwie nie istnieje…

Dyr. Katarzyna Urbańska:
Tak, dlatego to zagadnienie podjęliśmy ze stowarzyszeniem, które programowo dociera do nauczycieli. Nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć, w ilu szkołach przeprowadzono już lekcje, ale do dziś dzwonią do nas nauczyciele, prosząc o materiały edukacyjne dla dzieci i o konspekty.

Prezes Wojciech Matusewicz:
Na niewydolność serca choruje około 800 tys. osób, ale to choroba dosyć specyficzna. 60 proc. chorych trafia do szpitala, wcześnie umiera, gdyż nie jest edukowana, by zażywać prawidłowo leki. Niestety, w żadnym programie zdrowotnym nie ma o tym ani słowa…

Dyr. Katarzyna Urbańska:
Na ten temat muszą wypowiedzieć się lekarze. Docieramy też edukacyjnie do lekarzy. Jesteśmy u progu konstruowania programu, we współpracy z towarzystwem naukowym, który poprawiłby jakość opieki nad pacjentami. W tym programie chcemy objąć działaniami edukacyjnymi pacjentów, pielęgniarki i lekarzy.

Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski:
Cale życie interesowałem się profilaktyką, gdy prezydent Wałęsa stworzył Radę Zdrowia, byłem szefem jej komisji profilaktycznej. Wszystkie przedstawione akcje są wspaniałe, ale szczególne znaczenia ma akcja dotycząca profilaktyki chorób serca. 51 proc. zgonów jest spowodowanych chorobami układu krążenia. O sercu dużo się wie, ale to, że Servier robi taką akcję… Moje duże uznanie!

Prof. Grzegorz Opolski:
Chciałbym pogratulować tego programu ze względu na 11-letnią tradycję i merytoryczność programu, realizowanego wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Największą wartością jest dla mnie możliwość kontaktu ze specjalistą oraz to, że osoba, która wejdzie do busa, może obliczyć, jakie jest u niej ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, jaki jest wiek jej serca, wiek biologiczny i dowiaduje się, co może zrobić, żeby swoje wyniki poprawić. Ten program mówi pacjentom: „zarządzaj swoim sercem”. Tak, jak zarządzasz swoimi finansami. To indywidualizacja opieki i prewencji kardiologicznej, która bardzo mi się podoba.

Program Servier dla serca został Laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS z Diamentami 2014. Czytaj więcej o Servier dla serca