Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

Rewolucja! Złoty Otis w nowej formule!

Czy to rewolucja czy ewolucja Nagrody Zaufania, każdy z Państwa oceni. Może to powrót do korzeni, do misji społecznej i edukacyjnej Złotego OTISA i szacunku dla Firm, co cierpliwie, uczciwie i z pomysłem, leczą i uczą?

Szanowni Państwo,

od jakiegoś czasu zauważyliśmy konieczność podzielenia Nagrody Zaufania na dwie części: medyczną i farmaceutyczną. Przez 13 lat te tradycyjne dwie połówki „Złotego Otisa” funkcjonowały dość harmonijnie, proporcje zachwiał niesamowity postęp w medycynie i rozwój sytuacji w obszarze OTC, dermokosmetyków i sprzętu medycznego.
Nauki medyczne odkrywają nowe lądy. Nowe terapie nie trafią do aptek. Będziemy je prezentować na wydzielonej sesji wykładowej „Zdrowie – Innowacje i kontrowersje”.

Jakiej Nagrody potrzebuje dziś rynek OTC? Eksperci, którym za pomoc bardzo dziękuję, jednoznacznie określili, że doceniającej marki, wiodące w sprzedaży i dynamice rozwoju, uczące etycznego myślenia rynkowego, pokazujące uczciwe sposoby promowania mądrego i odpowiedzialnego samoleczenia.
Dlatego zmieniliśmy reguły przyznawania nowych, zielonych statuetek „Złotego OTISA”.

Od tej jesieni Nagrodę Zaufania będą mogły zdobyć tylko produkty nominowane na podstawie wyników IMS, określających sprzedaż, udział w rynku i dynamikę wzrostu, w innych każdego roku kategoriach z grupy ACT2. Trzy produkty z każdej kategorii, o najwyższym Indeksie „Złotego OTISA”, zapraszamy do zamkniętego konkursu. Jeśli Firma zgłosi je w sposób formalny do finałowej rywalizacji, zostaną poddane całościowej ocenie, jeśli nie – zaprosimy kolejny najsilniejszy produkt w kategorii.

Kapituła i zaproszeni eksperci przyznają finalistom punkty za innowacyjność produktu, etyczność i nowatorstwo kampanii promocyjnych, podjęte akcje edukacyjne i profilaktyczne. Suma punktów IMS i Kapituły, wyłoni Laureatów.

Planujemy też otwartą część plebiscytu, do której można zgłosić dowolne produkty.
W tej grupie będzie można zdobyć „Certyfikat Nagrody Zaufania”, po spełnieniu kryteriów, wprowadzonych dwa lata temu. „Certyfikat” jest szansą dla debiutantów, specjalistycznych produktów niszowych i profesjonalnych portali edukacji zdrowotnej. Również zamierzamy je wyróżnić.

O szczegółach nowego trybu przyznawania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS ” piszemy na kolejnych stronach.

Czy to rewolucja czy ewolucja Nagrody Zaufania, każdy z Państwa oceni. Może to powrót do korzeni, do misji społecznej i edukacyjnej Złotego OTISA i szacunku dla Firm, co cierpliwie, uczciwie i z pomysłem, leczą i uczą?

Zapraszam do ich grona.

Paweł Kruś
Przewodniczący Kapituły

PS
W kolejnych latach Kapituła przyzna Nominacje w innej od tegorocznych grupie kategorii ACT2. Chcemy przedstawić pacjentom jak najszersze spektrum terapii. Przewidujemy, że powtórzenie tegorocznych kategorii nastąpi najwcześniej za 3 lata.
Dla każdego nominowanego produktu zgłoszonego do oceny finałowej, przygotowaliśmy możliwość opublikowania na www.nazdrowie.pl informacji o właściwościach i testu wiedzy dla pacjenta.