Od lewej: prof. Waldemar Kostewicz (prezes PTL), Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych, Servier Polska), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski (prezes honorowy PTL), Paweł Kruś (przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS)

„Złoty OTIS z diamentami” dla firmy Servier

W IV edycji Nagrody Zaufania „Złoty OTIS z diamentami” Jury pozytywnie oceniło program „Forum przeciw depresji” firmy Servier Polska.

21 października 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej Gali Polskiego Towarzystwa lekarskiego została wręczona Nagroda Zaufania „Złoty OTIS z diamentami” dla firmy Servier Polska za program „Forum Przeciw Depresji”.

Kampania edukacyjna Forum Przeciw Depresji jest organizowana od 2007 roku przez firmę Servier Polska przy wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej celem jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija, ale choroba, którą trzeba leczyć. Kampania ta ma także pomóc przełamać opór i niechęć osób chorych i ich rodzin przed zgłoszeniem się do lekarzy, terapeutów i grup wsparcia. Działania prowadzone w ramach kampanii nakierowane są zarówno na osoby chorujące i ich rodziny, które na co dzień muszą zmagać się z problemem depresji, jak i na osoby zdrowe, które interesują się tym zagadnieniem. Organizatorzy kampanii Forum Przeciw Depresji prowadzą szereg działań edukacyjnych z myślą o chorych, którzy potrzebują wsparcia lub szukają informacji o chorobie. W ramach kampanii odbywają się: bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, Dni Otwarte z bezpłatnymi wykładami edukacyjnymi na temat depresji z udziałem ekspertów z dziedziny psychiatrii i psychologii, Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, czat z lekarzem psychiatrą, moderowane przez psychiatrę forum na stronie Internetowej, warsztaty edukacyjne i konferencje prasowe dla środowiska dziennikarskiego.

Dotychczas działaniami edukacyjnymi kampania objęła ponad 10000 osób, z bezpłatnych konsultacji skorzystało około 1 000 osób, w rozmowach z lekarzem na czacie skorzystało już 3000 osób. W ramach Antydepresyjnego Telefonu Forum Przeciw Depresji odbyło się blisko 500 rozmów telefonicznych. Dziesiątki tysięcy osób miało możliwość zdobycia wiedzy na temat depresji dzięki artykułom w prasie, audycjom radiowym i programom telewizyjnym, które zainspirowała kampania.

Katarzyna Urbańska Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier Polska

Organizowana przez firmę Servier od 10 lat kampania społeczna Forum Przeciw Depresji jest skierowana zarówno do osób chorych, ich najbliższych, a także do szeroko rozumianej opinii publicznej. Głęboko wierzymy, że rzetelna wiedza społeczeństwa na temat objawów choroby, jej profilaktyki, a także możliwości niesienia pomocy, które są dzisiaj dostępne dla osób zmagających się z depresją może przyczynić się do poprawy sytuacji chorych.

Przyznana naszej kampanii nagroda „Złoty OTIS z Diamentami” jest ogromnym wyróżnieniem. Jesteśmy dumni i szczęśliwi z tego powodu, że tak wielu wybitnych ekspertów dostrzegło wartość naszej kampanii. Czujemy wielką odpowiedzialność i zobowiązanie wobec tej wyjątkowej, niezwykle wrażliwej grupy chorych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia w walce z chorobą. Deklarujemy kontynuację naszych działań edukacyjnych zarówno bezpośrednich, jak i tych realizowanych poprzez media społecznościowe, stronę internetową, jak i nasz Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.

***

Depresja to jedna z najczęstszych chorób wieku senioralnego. Często dotyczy ludzi samotnych i opuszczonych. Dlatego też tak ważne jest spowodowanie opieki, najlepiej stacjonarnej, w domu pacjenta przez psychologów i psychiatrów środowiskowych oraz dokładne monitorowanie przyjmowanych leków antydepresyjnych.
POPIERAM ten PROGRAM

Wojciech Matusewicz, prezes AOTMiT

***

W pełni popieram przyznanie Złotego OTISA z Diamentami 2016 Programowi Forum Przeciw Depresji.
1.    Znakomicie przemyślany projekt pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
2.    Program odpowiada wysokiemu zapotrzebowaniu społecznemu, czego dowodem jest wysoka frekwencja pacjentów w działaniach podejmowanych przez Forum.
3.    Forum, prowadząc kampanię edukacyjną, przełamuje bariery strachu pacjentów przed wczesnym podjęciem leczenia farmakologicznego depresji. Służy to również zbliżeniu i wzajemnemu zrozumieniu postaw pacjentów i postaw lekarzy psychiatrów i psychologów.
Jestem na TAK.

prof. Stanisław Radowicki, krajowy konsultant ds. ginekologii i położnictwa

***

Szanowna Kapituło
Nagrody Zaufania,
W związku z tegorocznym zgłoszeniem Firmy Servier Polska do Nagrody Zaufania pragnę gorąco i z pełnym przekonaniem poprzeć kandydaturę tej firmy.
Kontynuowana od wielu lat  (2007) akcja Forum Przeciw Depresji (podobnie jak inna działalność społeczna tej firmy, widoczna na ulicach wielu miast w Polsce „SERVIER dla Serca”), zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Dla swojej działalności w zakresie psychiatrii firma Servier uzyskała poparcie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Szczególnie ważna i doniosła jest społeczna rola kampanii  Forum Przeciw Depresji. W jej ramach prowadzona jest szeroka działalność informacyjna i uświadamiająca dotycząca społecznego zagrożenia depresją. Kampania pozwoliła wielu chorującym na depresję na zrzucenie z siebie lęku przed ujawnianiem swojej choroby, skłoniła ich do podjęcia leczenia, wyzwoliła konieczne wsparcie społeczne dla chorych, zdjęła z chorób psychicznych – nie tylko depresji, towarzyszące im odium wstydu, odrzucenia i stygmatyzacji.
W ramach kampanii Forum Przeciw Depresji  odbyły się takie akcje jak: publiczne wykłady edukacyjne, bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami, Antydepresyjny telefon zaufania, prowadzenie portalu internetowego poświęconego depresji. Dzięki tej akcji wiele tysięcy osób zagrożonych depresją, chorujących i ich rodziny może skutecznie walczyć z tą chorobą, poszerzać o niej wiedzę i odzyskiwać nadzieję.
Z poważaniem,

Prof. nadzw. dr hab. med. Janusz Heitzman, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

***

Depresja w następnej dekadzie stanie się w Polsce i krajach europejskich największym problemem zdrowia publicznego. Koszty bezpośrednie i pośrednie jej leczenia będą pochłaniały olbrzymie nakłady.

Forum Przeciw Depresji jest jedną z niewielu kampanii, które podjęły się zadania propagowania w Polsce promocji zdrowia psychicznego, jako pierwsze, wiele lat temu. Mija w tym roku już 10 lat systematycznej pracy edukacyjnej. Praca ta dotyczy nie tylko wspomnianej edukacji, ale także walki ze stygmatyzacją osób cierpiących na depresję. Należy docenić pragmatyzm i wytrwałość pomysłodawców kampanii. Mam nadzieję, że wiele innych projektów podąży tą drogą.

dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. nadzw., konsultant krajowy ds. psychiatrii

***

Tak! po trzykroć Tak!
Znam, popieram
i jestem pełna podziwu!

Agnieszka Fedorczyk, dziennikarka

***

Szanowny Panie Przewodniczący.
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do Jury Nagrody Zaufania Złoty OTIS.
Przedstawiona do opiniowania kampania edukacyjna Forum Przeciw Depresji, to szeroko zakrojona akcja edukacyjna skierowana zarówno do osób cierpiących na depresję, jak i ich bliskich oraz szeroko rozumianej opinii publicznej. Celem tej akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej depresji, jej objawów, przyczyn i możliwości niesienia pomocy osobom dotkniętym depresją, w tym leczenia oraz zapobiegania.
Tak ujęte cele akcji edukacyjnej zasługują na jak najwyższe uznanie, gdyż w przypadku zaburzeń psychicznych, do jakich należy depresja, ważne jest podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa, dotyczącej zarówno możliwości rozpoznawania depresji, jak i możliwości niesienia pomocy osobom na nią cierpiącym i ich bliskim. Bardzo ważne jest też przesłanie, że depresja jest taką samą chorobą jak każda inna, że osoby cierpiącej na depresję nie można winić za fakt zachorowania, że nie jest to przejaw słabości ich charakteru lub ucieczki od problemów życia codziennego. Akcja edukacyjna Forum Przeciw Depresji obejmuje także bezpośrednie możliwości niesienia pomocy osobom dotkniętym depresją, w tym wykorzystując nowoczesne formy kontaktu, łącznie z wykorzystywaniem tzw. mediów społecznościowych. Czyni to tę akcję szeroko dostępną, a jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym nowoczesnych metod komunikowania się.
Szeroki zakres akcji Forum Przeciw Depresji, różne metody docierania do grup zainteresowanych tą problematyką oraz praktyczne aspekty akcji, polegające na niesieniu konkretnej pomocy osobom zainteresowanym, czynią z akcji edukacyjnej Forum Przeciw Depresji idealnego kandydata do Nagrody Zaufania Złoty OTIS z Diamentami.
Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. n. med. Marek Jarema, III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Forum Przeciw Depresji odbywa się pod patronatem merytorycznym Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od lewej: prof. Waldemar Kostewicz (prezes PTL), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski (prezes honorowy PTL), Lidia Gądek (posłanka), Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych, Servier Polska), prof. Stanisław Radowicki (krajowy konsultant ds. ginekologii i położnictwa)

Od lewej: prof. Waldemar Kostewicz (prezes PTL), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski (prezes honorowy PTL), Lidia Gądek (posłanka), Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych, Servier Polska), prof. Stanisław Radowicki (krajowy konsultant ds. ginekologii i położnictwa)

Od lewej: prof. Waldemar Kostewicz (prezes PTL), Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych, Servier Polska), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski (prezes honorowy PTL), Paweł Kruś (przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS)

Od lewej: prof. Waldemar Kostewicz (prezes PTL), Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych, Servier Polska), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski (prezes honorowy PTL), Paweł Kruś (przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS)

Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych, Servier Polska)

Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych, Servier Polska)