Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020.
Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton.
Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Czytaj więcej

Prof. Maria Szpringer-Nodzak

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS za wybitne osiągnięcia w medycynie:

– Tacy profesorowie, jak prof. Szpringer-Nodzak, przekazywali nam, studentom, wiedzę, jednocześnie stawiając wysokie wymagania. Dzięki temu, wchodząc w życie zawodowe, potrafiłam podejmować samodzielnie decyzje, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta – mówi jedna z byłych studentek p. prof. Marii Szpringer-Nodzak, dziś lekarz stomatolog z wieloletnim stażem.

Prof. Maria Szpringer-Nodzak jest jedną z osób, które tworzyły stomatologię dziecięcą w Polsce. Była członkiem zespołu pierwszej w Polsce, i długo jedynej, placówki zajmującej się stomatologią dziecięcą: Polikliniki Stomatologicznej dla Dzieci w Warszawie, która powstała w 1951 roku przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie. Zadaniem zespołu było nie tylko leczenie dzieci, ale też opracowanie programu nauczania nowego przedmiotu dla studentów stomatologii i wypracowanie nowoczesnych metod leczniczych, gdyż stomatologia dziecięca jako dziedzina stomatologii wówczas nie istniała. W 1970 roku, gdy w poszczególnych uczelniach w kraju tworzyły się Instytuty Stomatologii, Poliklinika Stomatologiczna dla Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie zmieniła nazwę na Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej.

Prof. Maria Szpringer-Nodzak kierowała Zakładem przez prawie 20 lat – od 1980 do 1999 roku – a w latach 1995-1999 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Stomatologii. Pod jej kierownictwem m.in. zostały opracowane poradniki dla rodziców: „Jak dbać o zęby dziecka”, „Wszystko o zębach twego dziecka”, skrypty dla studentów, m.in. „Materiały do ćwiczeń z pedodoncji”, który ukazał się w pięciu kolejnych wydaniach, „Fizjologia Narządu Żucia”, a także podręcznik „Stomatologia Wieku Rozwojowego” wydany przez PZWL w kilku wydaniach.
Wieloletnia współpraca z Oddziałem Niemowlęcym Centrum Zdrowia Dziecka pozwoliła na opracowanie terminów wyrzynania się poszczególnych zębów mlecznych; u dzieci z opóźnionym ząbkowaniem badano obecność wapnia, fosforu i 25-OH witaminy D w surowicy krwi. Współpraca i kompleksowe prace nad tym zagadnieniem trwały 20 lat. Prof. Maria Szpringer-Nodzak prowadziła też współpracę naukową z Uniwersytetem Karolinska w Sztokholmie i Uniwersytetem w Lund, m.in. z zakresu leczenia chorób miazgi w zębach dziecięcych. Długoletnie prace zaowocowały licznymi doniesieniami naukowymi. W dalszym etapie kontaktów z partnerem szwedzkim włączono do współpracy Klinikę Pediatrii, Skaz Krwotocznych i Chorób Krwi AM. Część wyników badań znalazła miejsce w podręcznikach „Stomatologia wieku rozwojowego” oraz „Hemofilia u dzieci” (rozdział).

Prof. Maria Szpringer-Nodzak jest autorką i współautorką 182 publikacji, 16 podręczników akademickich, monografii i skryptów, promotorem 12 prac doktorskich, recenzentem 57 prac doktorskich i habilitacyjnych. Nauczała stomatologii wiele pokoleń studentów.

Była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Bengt Magnussona przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej.