Fot. Adrian Chmielewski

Katarzyna Dubno: Adamed Pharma od lat wspiera zdrowie całych pokoleń

Edukacja prozdrowotna, popularyzacja wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych są niezbędne na drodze poprawy kondycji fizycznej i psychicznej naszego społeczeństwa. To miarodajny obraz potrzeb polskich pacjentów – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, Adamed Pharma S.A.

Adamed Pharma – Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2023 za akcje profilaktyczne i edukacyjne

Firma Adamed od samego początku prowadziła wiele akcji i kampanii społecznych, zwłaszcza dotyczących zdrowia. Każda z nich zasługuje na uwagę, ale ta z ubiegłego roku – „Adamed dla Rodziny” szczególnie. Jaki był jej cel, założenia? Na czym polegała jej wyjątkowość na tle innych tego typu kampanii, również poświęconych rodzinie? Co odróżniało ją od tych innych?

Edycja kampanii „Adamed dla Rodziny”, z którą odwiedziliśmy 6 polskich miast, pozwoliła przeprowadzić ponad 2150 bezpłatnych badań i konsultacji ze specjalistami. Były to m.in. badania kardiologiczne, pulmonologiczne, okulistyczne, diabetologiczne, a także badania USG, porady urologiczne i co bardzo ważne – warsztaty psychologiczne. Założeniem kampanii było dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości (50 tys.-100 tys. mieszkańców), w których dostęp do lekarza specjalisty jest szczególnie utrudniony. Chcieliśmy przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka oraz uświadamiać pacjentów co do skutków trybu życia, zaniedbań z okresu pandemii czy rozwoju choroby, ale przede wszystkim dać im szansę na przebadanie się i konsultację z lekarzem. Odrębną i niecodzienną inicjatywą w ramach programu było sprawdzenie kondycji zdrowotnej, dlatego przeprowadziliśmy badanie opinii. Nasi ankieterzy byli obecni na wszystkich akcjach, reprezentatywność grupy uzyskaliśmy poprzez dodatkowe badanie internetowe. Dzięki temu możemy pochwalić się obszerną publikacją, która głębiej traktuje tematy dotyczące poszczególnych chorób, profilaktyki czy trybu życia. Wywiady z respondentami zebrane do niemal 100 pytań zostały wzbogacone o komentarze tak znamienitych praktyków i ekspertów swoich specjalizacji, jak: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz prof. dr hab. n. med. Filip Szymański z Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych.

Jak dziś oceniłaby Pani wynik kampanii? Co prawda odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w powstałym Raporcie, ale jak to wygląda z Pani perspektywy?

Pilotażowa edycja kampanii „Adamed dla Rodziny”, którą zainaugurowaliśmy w Pabianicach, oraz dane badawcze zebrane w raporcie „Stan Zdrowia Polaków” są dowodem, jak ważna jest profilaktyka. Edukacja prozdrowotna, popularyzacja wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych są niezbędne na drodze poprawy kondycji fizycznej i psychicznej naszego społeczeństwa. To miarodajny obraz potrzeb polskich pacjentów.

Jak wygląda zdrowie Polaka, wyłaniające się z tego Raportu?

Raport badawczy „Stan Zdrowia Polaków” to niemal 200-stronicowe kompendium wiedzy na

temat  post-pandemicznego  stanu  zdrowia  Polek i Polaków. Niemal połowa badanych oceniła stan swojego zdrowia fizycznego, w porównaniu ze swoimi rówieśnikami, na dobry, a ponad połowa ankietowanych podobnie oceniła swoją zdolność dbania o zdrowie. Najczęściej diagnozowaną chorobą wśród respondentów było nadciśnienie tętnicze. Z kolei jako dolegliwości zdrowotne, na które cierpi większość badanych co najmniej kilka razy w miesiącu, wskazano: bóle pleców i bóle głowy. Co trzeci ankietowany przyznał, że u lekarza pierwszego kontaktu ostatnio  był w  ubiegłym miesiącu, zaś co czwarty badany wizytę u internisty odbył dawniej niż rok temu. Zdecydowana większość respondentów nigdy nie była na wizycie u specjalistów takich jak: diabetolog, psycholog, psychiatra. Co trzeci badany odbył wizytę u urologa lub ginekologa dawniej niż rok temu. 8,2% ankietowanych nigdy nie odwiedziło okulisty, a prawie połowa odwiedziła go ponad rok temu. Ankietowani (13,2%) jako najczęstszą dolegliwość psychiczną podawali depresję. 21,3% respondentów wskazało na wyczerpanie emocjonalne, psychiczne lub fizyczne pracą. 7 na 10 badanych nie wykonywało badania profilu lipidowego (lipidogram) w ciągu ostatniego roku. Ponadto zaledwie co trzeci ankietowany wykonał ostatni raz badanie EKG mniej niż 12 miesięcy temu, natomiast badania echa serca jeszcze nigdy nie wykonało 38,2% ankietowanych. Co drugi respondent nie badał wartości swojego cholesterolu w ciągu ostatniego roku. Co piąty wskazał, że nigdy nie miał mierzonego stężenia glukozy lub hemoglobiny glikowanej. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, jest zatem kluczowa.

Z jakimi trudnościami – bo przypuszczam, że takie również miały miejsce, spotkaliście się podczas realizacji kampanii?

Największym wyzwaniem było przygotowanie pakietu, który będzie na tyle szeroki, że pozwoli kompleksowo przebadać zdrowie każdego jej uczestnika i uczestniczki przy uwzględnieniu możliwości badań terenowych. Podczas kampanii „Adamed dla Rodziny” pacjenci mieli możliwość odbycia konsultacji lekarskiej oraz wykonania następujących badań: kardiologiczne (echo serca, lipidogram: stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, LDL, triglicerydów, pomiar glukozy; pomiar ciśnienia tętniczego i tętna), pulmonologiczne (spirometria), okulistyczne (badanie dna oka wraz z konsultacją lekarską – ocena siatkówki, naczyń, tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej oftalmoskopem oraz wziernikiem okulistycznym), diabetologiczne (badanie stężenia hemoglobiny glikowanej HbA1c), urologiczne, połączone z konsultacją lekarską, USG (jamy brzusznej oraz narządu gruczołu krokowego, piersi, tarczycy, jąder), warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Nasza akcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród pacjentów. Potrzeby, jak pokazuje doświadczenie, są ogromne.

Czy takie kampanie są potrzebne? Zadaję to pytanie dlatego, że spotkałam się z opiniami, iż póki kampania trwa, jest dobrze, ale potem już nie…

Misją Adamed Pharma jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Osią naszych działań jest zawsze dobro pacjenta, którego zdrowie jest dla nas najważniejszą wartością. Jak wiemy, profilaktyka jest w tym względzie nieoceniona. Adamed Pharma od lat wspiera zdrowie całych pokoleń i szczególnie troszczy się o rodziny, realizując m.in. społeczne programy zdrowotne takie jak: „Głęboki Oddech”, „Odnaleźć Siebie”, „Serce na Nowo” czy „Adamed dla Seniora”. I w ramach tych programów kontynuujemy nasze działania.

Rozmawiała: Bożena Stasiak