Archiwa tagu: Dr n. med. Jarosław Biliński

Dr n. med. Jarosław Biliński

Lekarz (w trakcie specjalizacji z hematologii), doktor nauk medycznych, naukowiec, nauczyciel akademicki związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, działacz środowiska medycznego (obecnie wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, poprzednio wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL). Ukończył kierunek lekarski (2013 rok; absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy) z najlepszym wynikiem na roku. Stypendysta Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów (2012 rok). Doktoryzował się w 2017 roku. Kierownik naukowy czterech grantów, laureat Nagrody Wydziałowej Polskiej Akademii Nauk. Lider projektów krajowych i międzynarodowych (m. in. w ramach Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT)). Laureat nagród naukowych krajowych (m.in PAN, WUM) i międzynarodowych (m.in „Młody ambasador Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku – EBMT”).
Od początku kariery naukowej zainteresowany, oprócz hematologii i biologii nowotworów, którymi zajmuje się zawodowo, metagenomiką, współdziałaniem mikrobioty człowieka w warunkowaniu zdrowia i choroby. Ukończył doktorat z zastosowania FMT do dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego człowieka – w ramach projektu przeprowadził pierwsze tego typu badanie prospektywne na świecie.
Współzałożyciel banku mikrobioty „Human Biome Institute” jako spółki spin-off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będącego komercjalizacją badań naukowych.