Paweł Kruś
Paweł Kruś

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

W tym roku obchodziliśmy 10-lecie Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” i zamknęliśmy pierwszy rozdział jej historii. Wiemy, czego nie zrobiliśmy podczas pierwszej dekady, dlatego opracowaliśmy program na następne lata wprowadzający sporo zmian do naszej pracy.

Dlaczego Instytut?

Jedną ze zmian jest powołanie Instytutu Nagrody Zaufania, wyodrębnionej struktury dedykowanej wyłącznie rozwijaniu misji „Złotego OTISA” zgodnie z wymogami czasu i potrzebami ochrony zdrowia. O tej wyodrębnieniu Instytutu mówiliśmy od lat, po każdym kolejnym tłumaczeniu nowym partnerom krajowym i zagranicznym, że Nagroda Zaufania i jej programy społeczne są realizowane przez nieformalne ciało, jakim jest Kapituła oraz równie nieformalne środowisko ludzi, firm, mediów, organizacji pacjentów i izb zawodowych farmaceutów, lekarzy i diagnostów.

Zdaję sobie sprawę, że nasze rozwiązanie było prekursorskie, a skuteczność pracy niebywała, ale rozumiałem niedowierzanie naszych rozmówców.
Wyobraźcie sobie choćby zdumienie na Ukrainie, kiedy w marcu 2012 r. z rejsowego samolotu z Warszawy wysiadło 50 osób reprezentujących wszystkie możliwe specjalności medyczne i farmaceutyczne – z dziennikarzami, z kamerą, z prezesami dużych firm – i wzięło udział w międzynarodowej konferencji naukowej o światowym formacie, zorganizowanej przez, bądź co bądź, nieformalną Kapitułę Nagrody. Przedstawiciele administracji ukraińskiej, którzy byli informowani o naszych planach na każdym etapie pracy, w bardzo subtelny i szczery sposób przepraszali nas potem za nieobecność. Byliśmy w stanie zrozumieć ich niedowierzanie.
Takim sytuacjom ma zapobiec powołanie Instytutu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.

Niepoprawni pozytywiści

Zaczynamy skromnie materialnie, choć z bezcennym dziesięcioletnim moralnym dorobkiem Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Mamy świadomość, że jest potrzebne, niezależne od administracji, miejsce dialogu środowisk tworzących rynek zdrowia w Polsce.
Miejsce dialogu środowisk, ale także definiowania problemów, pokazywania i upubliczniania propozycji realnych rozwiązań.
Instytut będzie kontynuował pozytywistyczną misję Nagrody: edukacyjną i społeczną, ogłoszoną 10 lat temu w historycznym gmachu Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ulicy Karowej w Warszawie, zbudowanym przez społeczników, między innymi Bolesława Prusa. W świecie, który pędzi zalewem internetowych „informacji”, potrzebne jest miejsce, gdzie myśli się szybko, ale systematycznie, i tworzy plany na przyszłość liczoną w latach, nie w godzinach.
Wierzę, że Instytut będzie pełnił rolę niezależnego centrum opiniotwórczego ochrony zdrowia w Polsce i upowszechniał swoją wiedzę i doświadczenia w tych częściach świata, gdzie jako środowisko Nagrody Zaufania będziemy potrzebni – jak stało się to kilka lat temu w Gruzji i Białorusi, a obecnie dzieje się na Ukrainie.

Tradycja paryskiej „Kultury”

Wybór nazwy: „Instytut” nie jest przypadkowy. Świadomie nawiązuje do tradycji Instytutu Literackiego w Paryżu i Jerzego Giedroycia, na którego dorobek – zwłaszcza w działaniach z Ukrainą oraz w strategii polityki zagranicznej Nagrody – powoływaliśmy się wielokrotnie.

Perspektywy rozwoju

Powołanie Instytutu jest pierwszym etapem do stworzenia Fundacji Nagrody Zaufania –nowoczesnej organizacji realizującej wszystkie cele naszej pracy.

Kiedy powstanie Fundacja?
To zależy tylko od naszej woli, wewnętrznej potrzeby i… wyobraźni.

Paweł Kruś
Przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
Kapituła Nagrody
Kontakt: [email protected] i [email protected]